Conversie

Een column over verkooptechnieken, voederopname en vleesopbrengst.

koe-lunch-200x141

Conversie

Ik zit bij mijn ouders thuis achter de computer en volg een webinar van internetschrijver Aartjan van Erkel. Mijn vader vangt het woord conversie op en vraagt: ,,wat is dat met die voederconversie?’’ Hij is boer, dus daar weet hij alles van. ,,Nee pa, daar gaat het niet over’’, antwoord ik. ,,Het gaat over online conversie.’’ Mijn vader fronst zijn grijze wenkbrauwen. ,,Daar heb ik geen verstand van’’, en hij stiefelt het kantoortje uit richting mijn moeder die de koffie klaar heeft.

,,Nee, ik ook niet’’, zeg ik zachtjes voor me uit. Met landbouwuniversiteit als achtergrond dacht ik bij het woord conversie meteen aan voederopname, melkgift, vleesopbrengst, droge stofgehalte en mest, maar Aartjan heeft er duidelijk andere gedachten bij. Hij heeft het over verkooptechnieken, klanten triggeren en internetverleidingen. Da’s andere koek. Een koek die minder makkelijk weghapt dan de veekoek waarmee mijn vader ’s zomers de koeien in de wei naar zich toe lokt.

Want Aartjan kan wel zeggen dat het verhogen van de online conversie simpel een kwestie is van inspelen op het irrationele menselijke brein, een klik voelen en vooral niet je authentieke stijl verliezen, maar als dat de mega-ontdekkingen zijn, zoals de online copywriter zelf schrijft, die hij in tien jaar online verkoop heeft opgedaan, dan maken die op mij niet zo heel veel indruk.

,,Ook koffie?’’, mijn vader houdt uitnodigend zijn mok naar me omhoog. Ik kruip achter de computer vandaan en schuif aan de keukentafel. ,,En wat had die computerman te vertellen?’’ ,,Vooral gewoon blijven doen’’, zeg ik. ,,Oh.’’ Hij bukt onder tafel en reikt naar de krantenbak. Met zijn grove werkhanden zoekt hij tussen het papier. ,,Hier’’, zegt hij. En hij schuift vakblad Boerderij naar me toe. ,,Lees dat maar. Staat nog iets interessants in over voederconversie.’’